Algemene voorwaarden

U kunt onze Algemene Voorwaarden in PDF bestand dowloaden


Aanvullende algemene voorwaarden voor de beroemdeschilders cadeaubon, cadeauboncode en kortingsbon

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere vorm van de beroemdeschilders cadeaubon, cadeauboncode of kortingsbon. Hierna te noemen cadeaubon. Door gebruik te maken van deze cadeaubon stemd u in met de toepasselijkheid van de geldende voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

 • Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Iedere cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt. De klant dient de cadeaubon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies. Alleen originele cadeaubonnen en cadeauboncodes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan beroemdeschilders te worden overgelegd. Beroemdeschilders behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon of (e-mail met) cadeauboncode en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

 • Iedere cadeaubon is na uitgifte van de cadeaubon om veiligheidsredenen 6 maanden geldig. Indien de houder van de cadeaubon na deze termijn zijn cadeaubon wil besteden, dient deze persoon contact op te nemen via info@beroemdeschilders.nl, onder vermelding van cadeauboncode, naam en adres.

 • De waarde, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de cadeaubon en/of in de uiting waarin de cadeauboncode is opgenomen

 • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld en zijn uitsluitend te verzilveren voor aangeboden schilderijen op www.beroemdeschilders.nl, inclusief BTW, exclusief verzendkosten, eventuele belasting of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 • Het volledig vermelde bedrag dient in één keer te worden besteed. De restwaarde van de cadeaubon kan niet worden gebruikt voor volgende bestellingen en zal komen te vervallen. De kortingsbon kan eenmalig worden verzilverd.

 • Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon, dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: iDEAL of overboeking.

 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik (geldigheid) van de cadeaubon wordt ontzegd.

 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

 • Beroemdeschilders aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik, dan wel niet kunnen gebruiken van cadeaubonnen ontstaat. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.

 • Beroemdeschilders zal wijzigingen tijdig aankondigen op de website. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

U kunt maximaal twee cadeaubonnen per bestelling inwisselen. Wilt u meer dan twee cadeaubonnen in wisselen, neem dan contact op via info@beroemdeschilders.nl Het combineren van cadeaubonnen en kortingsbonnen is niet mogelijk

 

Levenslange garantie op uw olieverf schilderij!

Veel keus,niet duur,snelle levering,super tevreden,ik raad t iedereen aan!!!

- Maryanne - Bekijk